Streeklaboratorium voor de Volksgezondheid; Afdeling Medische Microbiologie en infectieziekten; Canisius Wilhelmina Ziekenhuis
INFO ALGEMEEN
 

Streeklaboratorium voor de Volksgezondheid
Afdeling Medische Microbiologie en Infectieziekten (C70)
Canisius Wilhelmina Ziekenhuis

 

Bezoekadres: Weg door Jonkerbos 100, 6532 SZ Nijmegen

Postadres:      Postbus 9015, 6500 GS Nijmegen

 

Openingstijden Laboratorium:

Maandag t/m vrijdag: 08.30 - 17.00 uur
Zaterdag:  08.30 - 12.00 uur

 

Bereikbaarheid:

Ontvangst materiaal (balie):  Telefoon:   024 - 365  7515

                                           maandag t/m vrijdag van 08.30 - 17.00 uur

                                           zaterdag van 08.30 - 12.00 uur

 

Secretariaat:    Telefoon:   024 - 365  7514

                                       maandag t/m vrijdag van 08.30 - 17.00 uur

                       Fax:          024 - 365  7516

 

Dienstdoende arts-microbioloog:

Voor intercollegiaal consult is de dienstdoende arts-microbioloog als volgt te bereiken:

  • Gedurende de openingstijden van het laboratorium, via de diensttelefoon: 024 365 7556
  • Buiten de openingstijden van het laboratorium, via de 24-uurs post van het CWZ: 024 - 365 7657 

 

Persoonlijke afgifte materiaal:

Tijdens genoemde openingstijden: melden aan loket afdeling C70 (trap op - naast de lift)

Buiten genoemde openingstijden: melden bij 24 uurs post of bij centrale balie hoofdingang

 

Nader gebruik lichaamsmateriaal:

Lichaamsmateriaal wordt afgenomen voor diagnostische doeleinden.

Lichaamsmateriaal dat overblijft, kan voor wetenschappelijke doeleinden gebruikt worden. Dit geschiedt op anonieme wijze, d.w.z. dat er niet meer kan worden nagegaan van wie het materiaal afkomstig is.

Indien de patiënt bezwaar heeft tegen nader gebruik van lichaamsmateriaal kan dit aangegeven worden bij de aanvrager/behandelaar.

 

Route:

Routebeschrijving/lokatie (link naar route CWZ)

 
laatst bijgewerkt: 25 augustus 2018
SlimbitCMS: info

OK